ผลวิจัยพื้นที่โดยรอบกรุงธนบุรี ช่วง 20 ปี พบการพัฒนาขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นทำลายความเป็นชุมชน ขณะที่นโยบายรัฐ และกทม.ไม่สนับสนุนการฟื้นฟูสวน ชี้อนาคตวิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธนหายไปแน่ๆ จากสัมมนา “ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง : มองผ่านชีวิตคนและชุมชน” ในโอกาสฉลองกรุงธนบุรีครบรอบ 250 ปี ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพื้นที่ทางกายภาพโดยรอบกรุงธนบุรีในช่วง20ปี พบว่า บ้านสวนริมคลองบางเชือกหนังและพื้นที่ตลิ่งชันเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเมือง  ทั้งจากการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน ขยายเส้นทางรถไฟฟ้ามายังฝั่งธนบุรี ทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น พื้นที่สวนถูกกว้านซื้อเพื่อทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนริมคลองบางเชือกหนังมากขึ้น ไม่สามารถใช้น้ำทำเกษตรได้ เพราะน้ำในคลองเน่าเสีย มีสีเขียวคล้ำ ทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำลง ชาวสวนขายที่ดินย้ายไปหาแหล่งเพาะปลูกใหม่ การเดินทางทางน้ำซบเซา เรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารน้อยลง พ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายอาหารสด-แห้งก็ไม่มีแล้ว ทิ้งเรือ ขายเรือ จอดเรือ แล้วขึ้นบกไปขายของในย่านการค้าแทน  “การพัฒนาขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นทำลายความเป็นชุมชน ขณะที่นโยบายรัฐและกทม.ไม่สนับสนุนการฟื้นฟูสวน ส่วนการโปรโมทท่องเที่ยวที่ชูตลาดน้ำ ล่องเรือชมสวน ขายความเป็นพื้นถิ่น ก็เพียงประวิงเวลาเท่านั้น ถึงแม้ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยสวนกลางหมู่บ้านอยู่ แต่ชาวสวนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน เพราะฉะนั้นในอนาคตวิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธนจะหายไปแน่ๆ”น.ส.วราภรณ์กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

      

Similar Posts